วิธีรับใบอนุญาต CDL

วิธีรับใบอนุญาต CDL

นักเรียน Class A CDL ที่สำเร็จการศึกษาจากโปรแกรมการฝึกอบรมคนขับรถบรรทุกจะได้รับการทดสอบใบอนุญาต Class A CDL การสอบ CDL เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นในการได้งานเป็นคนขับรถบรรทุก ก่อนที่ผู้มีโอกาสเป็นคนขับจะทำการสอบ CDL เขาหรือเธอจะมีฐานความรู้ที่รวมถึงสิ่งต่อไปนี้: วิธีรับใบอนุญาต CDL

1. ความรู้ CDL

2. คู่มือการศึกษาการแก้ปัญหาการขับรถบรรทุก สล๊อตเว็บตรงแตกง่าย

3. คู่มือศึกษาตัวอย่างการขับรถบรรทุก

4. ข้อมูลการทดสอบการปฏิบัติ CDL

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการฝึกอบรมคนขับรถบรรทุก นักศึกษาจะมีโอกาสได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายและการซ่อมบำรุงของ Randanical รวมทั้งมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดสำหรับการขอใบอนุญาต CDL

การถ่ายโอนความรู้ CDL

หัวข้อที่กล่าวถึงในคู่มือศึกษาตัวอย่างการขับขี่รถบรรทุกมีความคล้ายคลึงกับหัวข้อที่พบในจุดประสงค์ของ aCopy และ pasteall คุณควรใช้คู่มือนี้เป็นแนวทาง และจำไว้ว่าคำถามทั้งหมดที่คุณตอบได้รับการตรวจสอบและตรวจสอบซ้ำโดยบริษัทขนส่ง

ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาต CDL เพื่อขับรถบรรทุก และใบอนุญาตที่คุณได้รับอาจเหมือนกับหรือคล้ายกับประสบการณ์ในการขับขี่รถบรรทุกที่คุณมีในฐานะแพทย์ของกองทัพบก

ต่อไปนี้เป็นเอกสารที่จำเป็นสำหรับใบอนุญาต CDL สามฉบับ:

บัตรประกันสังคมของคุณ

แบบฟอร์มการเรียกร้องการพึ่งพาของคุณ

สูติบัตรของคุณ

บัตรประกันสังคมของคุณ งานน้ำมันและก๊าซ

เพื่อป้องกันไม่ให้อดีตตัดสิทธิ์คุณจากตำแหน่งรถบรรทุก

แบบฟอร์มการเรียกร้องการพึ่งพาของคุณ

แบบฟอร์มนี้ใช้เพื่อกำหนดสิทธิ์ของคุณสำหรับใบอนุญาต CDL เป็นเอกสารที่จำเป็นเพื่อแสดงว่าคุณกำลังอ้างสิทธิ์ในสิทธิประโยชน์ของโปรแกรมผู้ปฏิบัติงาน เมื่อคุณสมัครใบอนุญาต คุณต้องจัดเตรียมแบบฟอร์มนี้

การดำเนินการใบอนุญาต CDL ของคุณ

คุณต้องมีใบอนุญาต CDL ปัจจุบันเพื่อให้สามารถขับรถบรรทุกที่มีข้อจำกัดด้านขนาดและน้ำหนักที่โพสต์โดย Federal Motor Carrier Safety Administration คุณต้องมีเอกสารแสดงตัวตนของคุณ เช่น สูติบัตร ใบรับรองการเป็นพลเมืองสหรัฐฯ หรือหนังสือเดินทาง ในบางรัฐ จำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมด้วย

ตรวจสอบว่าคุณมีค่าปรับค้างชำระ การคุมประพฤติ (ที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่ของคุณ) และรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปยัง Federal Motor Carrier Safety Administration ในการประมวลผลข้อมูลนี้ คุณจะต้องส่งใบสมัครสำหรับหมายเลขอนุญาตการดูแลความปลอดภัยของผู้ให้บริการยานยนต์และต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับที่อยู่ปัจจุบันและที่อยู่ปัจจุบันของคุณในช่วงห้าปีที่ผ่านมา สิ่งนี้จะพิสูจน์ว่าคุณเคยอาศัยและทำงานในสหรัฐอเมริกา

CareerPros.com ได้สร้างรายการลิงก์ที่เป็นประโยชน์ ซึ่งอธิบายกระบวนการในการได้มาซึ่ง CDL งานด้านรถบรรทุก และพื้นฐานของถนน หากคุณเลือกเว็บไซต์นี้ คุณจะพบลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์รวมถึงรายละเอียดงานของคนขับรถบรรทุกมืออาชีพ คุณยังสามารถซื้อประกัน CDL และดำเนินการทางออนไลน์ได้

หากคุณต้องการมีใบอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต CDL ก่อนเริ่มขับรถบรรทุกใหม่ คุณสามารถต่ออายุได้ทันทีเมื่อได้รับ CDL ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ใด ๆ เพียงแค่ความต้องการปกติในการต่ออายุใบอนุญาตของคุณ คุณจะมีระยะเวลารอเล็กน้อยสำหรับใบอนุญาตที่จะมาถึง ดังนั้นจึงควรตรวจสอบกระบวนการที่ช้าที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

หากคุณสนใจงานขับรถบรรทุกเป็นพนักงานขับรถของบริษัท มีบริษัทขนส่งสินค้ามากมายที่กำลังมองหาคนขับ หลายบริษัทเสนอค่าตอบแทนสูงและโอกาสที่ดีกว่า นี่เป็นโอกาสของชีวิตที่จะเป็นเจ้านายของคุณเองและกำหนดตารางเวลาของคุณเอง

วิธีรับใบอนุญาต CDL